Juridische kennisgevingen

Alle genoemde juridische kennisgevingen op deze pagina zijn een overzicht van beleid en procedures van FinteliQ B.V. en aanhankelijke handelsnamen. Handelsnamen van FinteliQ B.V. zijn ondere andere: Webtilize Solutions, Administratiekantoor Terlouw, NumbiQ en Aangifte Online. De Algemene Voorwaarden en Privacy Reglement zijn altijd van toepassing. De verwerkersovereenkomst is in ieder geval, maar niet uitsluitend, van toepassing op gesloten overeenkomsten met FinteliQ B.V.. Andere voorwaarden of kennisgevingen kunnen deel uit maken van een overeenkomst of opdracht.

Let op! Vanwege een bedrijfsovergang kan er in voorwaarden of in documenten nog Stecal VOF genoemd worden. Stecal VOF is juridisch ingebracht in FinteliQ B.V. en neemt op die wijze alle verantwoordelijkheden over. Dit heeft geen effect op onze dienstverlening.

Onze juridische kennisgevingen zijn aan wijzigingen onderhevig. Bij wijziging van kennisgevingen zullen alle klanten van FinteliQ B.V. – die aangegeven hebben communicatie te wensen ontvangen en baat hebben bij de wijziging – op de hoogte worden gesteld. Gewijzigde versies van deze kennisgevingen worden op deze pagina geplaatst, oude versies van kennisgevingen komen hiermee – zover een overeenkomst of opdracht dit toelaat – te vervallen.

Algemene Voorwaarden
In de algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst staan alle afspraken tussen jou en ons, die van toepassing zijn op elke vorm van dienstverlening die wij uitvoeren. De verwerkersovereenkomst maakt deel uit van iedere vorm van in een overeenkomst vastgelegde dienstverlening.

Algemene Voorwaarden – v2023.1    (online versie)
Verwerkersovereenkomst – v2018.1

Leveringsvoorwaarden NOAB
FinteliQ B.V. maakt voor haar diensten vanuit Administratiekantoor Terlouw gebruik van de Leveringsvoorwaarden van brancheorganisatie NOAB. De Leveringsvoorwaarden van NOAB zijn leidend op de dienstverlening en bij verschillen tussen de Leveringsvoorwaarden van NOAB en Algemene Voorwaarden van FinteliQ B.V. zijn de voorwaarden van NOAB leidend.

Leveringsvoorwaarden NOAB v2021.2

Aanvullende Voorwaarden
FinteliQ B.V. heeft voor bepaalde dienstverleningen of regelingen aanvullende Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden staan net als in de Algemene Voorwaarden afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben.

Algemene Voorwaarden – Administratie en Boekhouding – v2023.1
Algemene Voorwaarden – Betalingsregeling – v2018.1
Algemene Voorwaarden – Webhosting en Domeinnaam – v2018.1

Privacybeleid
Wij van FinteliQ B.V. respecteren jouw privacy en behandelen jouw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels ook wel afgekort als de GDPR. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening soepel en eenvoudig te laten verlopen. Gegevens worden in geen enkel geval doorverkocht of verstrekt aan derden.

Privacy Reglement – v2018.1    (online versie)

Klachten Procedure
FinteliQ B.V. streeft ernaar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer, inhoud, bereikbaarheid, snelheid, bejegening en informatievoorziening een rol. Ben je ontevreden over de dienstverlening en wil je een officiële klacht indienen, dan verwijzen we je naar onze klachtenprocedure.

Klachtenprocedure – v2018.1

Notice-and-Take-Down Procedure
Het kan voorkomen dat een gebruiker onrechtmatige of strafbare informatie op het internet vindt, geplaatst door één van de klanten van FinteliQ B.V.. Bij een melding daarvan voert FinteliQ B.V. een Notice-and-Take-Down (ofwel een NTD) uit, gebaseerd op de gelijknamige gedragscode door de Nederlandse overheid en hiervoor verwijzen je naar onze procedure.

Notice-and-Take-Down Procedure – v2018.1

Responsible Disclosure
FinteliQ B.V. vindt de veiligheid van haar systemen erg belangrijk. Ondanks dat we de beveiliging met zorgvuldigheid in de gaten houden, kan het voorkomen dat er een zwakke plek ontstaat. Mocht je dit ontdekken dan horen wij dit graag en verwijzen we je naar onze procedure.

Responsible Disclosure – v2018.1