Juridische kennisgevingen

Alle genoemde juridische kennisgevingen op deze pagina zijn een overzicht van beleid en procedures van Stecal VOF en aanhankelijke handelsnamen. Handelsnamen van Stecal VOF zijn: Webtilize Solutions, Administratiekantoor Terlouw, Numbiq en Aangifte Online. De Algemene Voorwaarden en Privacy Reglement zijn altijd van toepassing. De verwerkersovereenkomst is in ieder geval, maar niet uitsluitend, van toepassing op gesloten overeenkomsten met Stecal VOF. Andere voorwaarden of kennisgevingen kunnen deel uit maken van een overeenkomst of opdracht.

Onze juridische kennisgevingen zijn aan wijzigingen onderhevig. Bij wijziging van kennisgevingen zullen alle klanten van Stecal VOF – die aangegeven hebben communicatie te wensen ontvangen en baat hebben bij de wijziging – op de hoogte worden gesteld. Gewijzigde versies van deze kennisgevingen worden op deze pagina geplaatst, oude versies van kennisgevingen komen hiermee – zover een overeenkomst of opdracht dit toelaat – te vervallen.

Algemene Voorwaarden
In de algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst staan alle afspraken tussen jou en ons, die van toepassing zijn op elke vorm van dienstverlening die wij uitvoeren. De verwerkersovereenkomst maakt deel uit van iedere vorm van in een overeenkomst vastgelegde dienstverlening.

Algemene Voorwaarden – v2018.2    (online versie)
Verwerkersovereenkomst – v2018.1

 

Aanvullende Voorwaarden
Stecal VOF heeft voor bepaalde dienstverleningen of regelingen aanvullende Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden staan net als in de Algemene Voorwaarden afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben.

Algemene Voorwaarden – Administratie en Boekhouding – v2018.2
Algemene Voorwaarden – Betalingsregeling – v2018.1
Algemene Voorwaarden – Webhosting en Domeinnaam – v2018.1

 

Privacybeleid
Wij van Stecal VOF respecteren jouw privacy en behandelen jouw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels ook wel afgekort als de GDPR. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening soepel en eenvoudig te laten verlopen. Gegevens worden in geen enkel geval doorverkocht of verstrekt aan derden.

Privacy Reglement – v2018.1    (online versie)

Klachten Procedure
Stecal VOF streeft ernaar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer, inhoud, bereikbaarheid, snelheid, bejegening en informatievoorziening een rol. Ben je ontevreden over de dienstverlening en wil je een officiële klacht indienen, dan verwijzen we je naar onze klachtenprocedure.

Klachtenprocedure – v2018.1

 

Notice-and-Take-Down Procedure
Het kan voorkomen dat een gebruiker onrechtmatige of strafbare informatie op het internet vindt, geplaatst door één van de klanten van Stecal VOF. Bij een melding daarvan voert Stecal VOF een Notice-and-Take-Down (ofwel een NTD) uit, gebaseerd op de gelijknamige gedragscode door de Nederlandse overheid en hiervoor verwijzen je naar onze procedure.

Notice-and-Take-Down Procedure – v2018.1

 

Responsible Disclosure
Stecal VOF vindt de veiligheid van haar systemen erg belangrijk. Ondanks dat we de beveiliging met zorgvuldigheid in de gaten houden, kan het voorkomen dat er een zwakke plek ontstaat. Mocht je dit ontdekken dan horen wij dit graag en verwijzen we je naar onze procedure.

Responsible Disclosure – v2018.1